Srdce Dharmy

Srdce Dharmy

Sangha Srdce Dharmy, společenství blahovolných přátel se společným cílem studia a realizace Poznání Buddhy.Toto Poznání, Dharma, je klíčem k Ukončení znovuzrozování v koloběhu života a smrti Samsára. Sanghu SRDCE DHARMY založil přímý žák Vznešeného Buddhy Guatamy, Vznešený Lumír Láska - Samjaksam Buddha Maitreya.
Sangha SRDCE DHARMY sleduje tři základní pilíře – SVATÁ TROJICE:

1) Matice Univerzálního Zákona Pomíjivosti: V + OT + Z = NULA = PRÁZDNOTA (V – vzniká, OT – okamžik trvá, Z – zaniká) znamená, že naprosto všechny jevy bez výjimky (věci, těla, mraky na nebi, a také všechny ostatní dočasně složené formace) mají neprosto stejnou charakteristiku: „vznikají, okamžik trvají, a zanikají“. Tuto rovnici lze současně také vyložit jako: „to, co zde je, zde také současně již není“.

2) Znak „ne-já“: platnost Matice Univerzálního Zákona Pomíjivosti znamená ne-existenci jevu „já“ a ne-existence jevu „já“ znamená ne-existenci jevu „mé“. Ne-existence jevů „já“ a „mé“ znamená neexistenci představy „vztahy“. Ne-existence představy „vztahy“ znamená ne-rozdělení. Ne-rozdělení znamená Sjednocení. Vznešený Buddha Gautama praví: „Bytosti se pohybují v koloběhu života a smrti Samsára sem a tom proto, že tvoří „já“, tvoří „mé“.

3) Čtyři Vznešené Pravdy vyhlášené Vznešeným Buddhou Gautamou

Ať je Všem bytostem bez rozdílu DHARMA Milostí!!! Ať jsou všechny bytosti šťastné!!!

Zatím tady žádná fotka není :(
Můžeš být první! Stačí přidat příspěvek na úvodní straně skupiny a do něj vložit fotku.
Díky!